25. mai 2024
Hvem står bak FintwitPolls

Hvem står bak FintwitPolls?

Den 25. mai dukket det opp en ny twitterprofil ved navn FintwitPolls. Som navnet tydelig hinter til kjøres det en mengde «polls» for å «ta tempen på fintwit». Vi i redaksjonen syntes det var et genialt konsept. Ikke bare med tanke på at avstemningene tok opp spenende temaer, men også hvor lett det var å fenge folket og få følgere. Etter en stund begynte vi imidlertid å få spørsmål på DM om det var vi som stod bak FintwitPolls. Selvsagt er vi ikke smarte nok til å komme på et slikt konsept selv, men vi ble nysgjerrig på hvem det var som stod bak. XKeyscore ble letet frem fra skuffen og vi startet gravearbeidet med å finne bakmannen eller bakkvinnen.

Første ping mot #fintwit for å skaffe kontoen oppmerksomhet ble utført kl. 14:27 og følgende brukere ble tagget.

Avstemningene som var rigget før første ping-post viser at opphavsmannen har inngående kjenskap til profilene på #fintwit og i hvilke nisje de hører hjemme. Altså ingen nykommer på #fintwit som står bak denne kontoen.

En inngående tidsanalyse viser at Investlærling og Ulf Huse fulgte kontoen før resten av #fintwit ble gjort oppmerksom på dens eksistens. Enten kjenner disse profilene opphavsmannen, eller så er det rett og slett Investlærling som selv står bak kontoen!?!

Hva tror #fintwit? Har vi funnet mannen bak #FintwitPolls eller er vi ført grundig bak lyset av vår egen analyse? Uansett oppfordrer vi selvsagt alle sammen til å daske på følg-knappen og stemme etter hjertet på de ulike avstemningene.

– Me sjåast på #fintwit alle sammen!